Làm thế nào để trở thành một CEO, từ một thập kỷ giá trị của họ

Adam Bryant đã phỏng vấn 525 giám đốc điều hành trong suốt nhiều năm viết chuyên mục Góc văn phòng. Đây là những gì anh ấy đã học được.

Jeffrey Katzenberg, giám đốc điều hành của DreamWorks Animation SKG, tại New York, ngày 8 tháng 11 năm 2009. Katzenberg nói rằng có một mối tương quan trực tiếp với sự tôn trọng của một nhà lãnh đạo đối với nhân viên của mình và họ thể hiện tốt như thế nào - Ruby Washington / The New York Thời đại

Bởi Adam Bryant

Nó bắt đầu với một ý tưởng đơn giản: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ngồi xuống với giám đốc điều hành, và không bao giờ hỏi họ về công ty của họ?