cách tạo danh sách nhạc trên điện thoại samsung của tôi


Câu trả lời 1:

Tạo một thư mục mới và đưa nhạc vào bên trong. Đi tới Tải xuống, tạo một thư mục mới và chuyển nhạc vào đó. Sau đó, vào Google Play Âm nhạc, nhấp vào menu bánh hamburger, đi tới cài đặt, sau đó nhấp vào làm mới. Nếu bạn không làm điều gì đó lộn xộn, bản nhạc đó nên nằm trong album riêng của nó, tên của nó là bất cứ điều gì bạn đặt tên cho thư mục mới đó.