làm thế nào để mở tài khoản ngân hàng của bạn


Câu trả lời 1:

Để mở khóa tài khoản ngân hàng của bạn, hãy giao dịch trực tiếp với Ngân hàng của bạn. Có quá nhiều lý do để ngân hàng chặn tài khoản ngân hàng để tôi cố gắng tạo ra một danh sách đầy đủ các lý do, hầu hết là do bên thứ ba cố gắng gian lận truy cập tài khoản của bạn. Vì vậy, hãy nói chuyện với ngân hàng của bạn và giải quyết vấn đề trực tiếp.


Câu trả lời 2:

Cách duy nhất là nói chuyện với ai đó ở ngân hàng. Bạn có thể điện thoại hoặc gọi đến văn phòng chi nhánh nếu họ có.

Thường có khá nhiều kiểm tra an ninh để đảm bảo rằng đó là bạn và sau đó họ có thể mở khóa ngay lập tức.

Các ngân hàng sẽ chặn tài khoản nếu họ nghi ngờ có vi phạm bảo mật nhưng nếu bạn nhập sai mã PIN nhiều hơn ba lần thì đó sẽ là khóa ngay lập tức.


Câu trả lời 3:

Bạn gặp giám đốc ngân hàng của chi nhánh của bạn và làm những gì ngân hàng yêu cầu bạn làm. Nếu tài khoản của bạn bị chặn tại một ngân hàng, bạn không thể cung cấp tài khoản ở bất kỳ nơi nào khác. Ví dụ, nếu bạn nợ ngân hàng phí thấu chi. Bạn thường phải giải quyết điều đó trước.


Câu trả lời 4:

Bỏ chặn u có nghĩa là mật khẩu giao dịch của bạn bị chặn và muốn bỏ chặn. Bây giờ một ngày ngân hàng trực tuyến của các ngân hàng lớn cung cấp tiện ích như vậy. Kiểm tra. Nếu không, bạn có thể phải đến chi nhánh ngân hàng của mình.


Câu trả lời 5:

Đi đến bất kỳ chi nhánh nào của ngân hàng của bạn với ID và hỏi họ lý do tại sao nó bị chặn và cần phải làm gì để xóa khóa.