cách làm tim trong máy xay sinh tố


Câu trả lời 1:

Giả sử bạn đã có kinh nghiệm trong việc lập mô hình cơ bản, tôi không muốn làm phiền những điều cơ bản.

Đơn giản: chọn một hình dạng nguyên thủy, tôi sẽ chọn một khối lập phương và áp dụng subsurf, bắt đầu tạo mô hình thô với bộ hình ảnh tham chiếu, Sau này bắt đầu điêu khắc, bạn có thể cần tham khảo rộng rãi, (sử dụng một số thứ như pureref) và sau đó bắt đầu tạo họa tiết. Mẹo: tốt hơn là nên mở gói trước khi điêu khắc và cũng nên mở lại sau khi điêu khắc. Trước khi sớm bạn sẽ được nhìn vào một trái tim !!!.