cách phát âm domhnall


Câu trả lời 1:

Không tệ =)

Về tên của tôi, vui lòng xem tại đây: Người ta phát âm "Domhnall" như thế nào?

Đối với họ của tôi, bạn có thể không có đủ thanh quản, nhưng nó ít nhiều giống như "Owe Hwigeen", bạn nói bit "Hwi" với âm w nhẹ nhàng, giống như w trong 'whiff' và 'i' giống như chữ i trong 'cá'.

Hy vọng rằng sẽ giúp! =)


Câu trả lời 2:

Mặc dù anh ta có thể là một kẻ ăn cắp vặt và ăn chơi, một người uống rượu bia hảo hạng và đô vật của voi, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng anh ta phát âm tên của mình giống như bất kỳ người phàm trần nào khác, mỗi lần một âm tiết.