cách phát âm melisandre


Câu trả lời 1:

Một cách phát âm tiếng Anh Mỹ gần đúng với cách phát âm tiếng Pháp sẽ là:

meh-lee-ZON-duh

(gần giống vần với "bụng Wanda").

Âm tiết thứ ba được nhấn trọng âm mạnh nhất (một lần nữa, trong cách phát âm tiếng Anh của người Mỹ - người Pháp có thể không đồng ý), trong khi hai âm tiết đầu tiên có cùng trọng âm yếu (không giống như “bụng”, có trọng âm mạnh hơn ở “chuông”). Âm tiết cuối cùng không có trọng âm, ngắt quãng yếu.


Câu trả lời 2:

Bằng tiếng Pháp (có vẻ thích hợp)…

hoặc

\ quad \ quad ở đâu đó giữa may-lee-ZOHNd và may-lee-ZOHN-duh

hoặc là

\ quad \ quad ở đâu đó giữa may-lee-SOHNd và may-lee-SOHN-duh