cách phát âm meursault


Câu trả lời 1:

Cách phát âm tiếng Pháp là: / m œ ʁ so / Bạn không phát âm cuối cùng là "t" và âm / œ / (Meursault) sẽ giống như trong "merge".


Câu trả lời 2:

Một phép gần đúng tiếng Anh thô sẽ là "meer-so"

để chính xác hơn, bạn có thể sử dụng r cuộn của Pháp, nhưng nó khá giả tạo :)

fwiw nếu bạn không thể thực hiện tiếng Pháp gutteral tăng “r”, bạn có thể thực hiện một đoạn R ngắn gọn và bạn không thể phân biệt được. sung tiếng Pháp cũng thường sử dụng các bài cắt lưỡi ở những nơi này.


Câu trả lời 3:

Hoặc "muhr-so" ...


Câu trả lời 4:

"Mersso" đủ gần ... Giống như "Merlot", với âm "s" nhẹ nhàng thay vì L.


Câu trả lời 5:

Mur (như trong "giết người") - đã thấy (như trong "Tôi đã thấy những gì bạn đã làm")