làm thế nào để ngăn sợi dây chuyền kéo tóc


Câu trả lời 1:

Tất cả các chuỗi đều có liên kết, có thể tương tác với tóc và có khả năng bẫy nó. Dây, thay vì dây xích, có thể là một giải pháp tốt hơn vì nó không có các liên kết để làm vướng tóc. Dây đeo cổ làm đồ trang sức có sẵn bằng nhiều chất liệu, bao gồm lụa, da, nylon, cao su, thép không gỉ và sợi hữu cơ.


Câu trả lời 2:

Thật không may do các liên kết, hầu hết các chuỗi có khả năng bắt tóc của bạn. Chuỗi Hộp Nhỏ dành cho mặt dây chuyền có móc kẹp càng tôm hùm được nhiều người dung nạp tốt, nhưng vẫn có khả năng bị bắt…


Câu trả lời 3:

Bạn có thể thử một chuỗi hộp, loại dây này chắc và không dính tóc.