cách sử dụng beatpad


Câu trả lời 1:

Tôi cho rằng bạn đang tham khảo những thứ như khởi chạy Canton hoặc MASCHINE của nhạc cụ gốc. Tôi chỉ sử dụng một, MASCHINE, và đường cong học tập không hề ngắn chút nào đơn giản vì nó là chỉnh sửa dựa trên vòng lặp và tôi đã quen với việc chỉnh sửa dựa trên tuyến tính. (Logic Pro sử dụng tuyến tính.) Tôi có thể sẽ chọn khởi chạy khả năng đơn giản vì nó là một DAW hoàn chỉnh hơn. Nhưng MASCHINE chắc chắn rất tuyệt vời vì các công cụ gốc thiết kế tất cả các plugin để sử dụng với nó.


Câu trả lời 2:

Bạn có thể thích Kat KTMP1. Nó có bốn tấm đệm, khả năng chơi tốt bằng tay, giới hạn (50) lựa chọn âm thanh và bạn không thể tải mẫu của riêng mình vào đó, nhưng nó có USB và midi in / out để bạn có thể sử dụng nó để kích hoạt âm thanh trong DAW của mình nếu bạn muốn đa dạng hơn. Chỉ $ 120.